Regnskab – resultatopgørelse, noter 2015/2016 og budget for 2016/2017


 

Driftsbudget for 2017:

Indtægter:
Kontigenter: 37 husstande @ 100,00 3.700,00
Renteindtægter 0,00
Formidling af materiale til ejendomsmælgere: 0,00
Tilskud fra Solrød Kommune 0,00
Indtægter i alt:   3.700,00
Udgifter:
Gebyr i Bank: 200,00
Sommerfest 0,00
Skt. Hans 1.000,00
Juletræ 2015 900,00
MyWebToNet 300,00
Omfordeling 400,00
Generalforsamling 2015: 900,00
Udgifter i alt: 3.700,00
Årets underskud/overskud: 0,00