Husk frist for input til Helhedsplan for Solrød Landsby!


Kære landsbyboer

Mange har nok fuldt med i processen omkring kommunens udarbejdelse af en Helhedsplan for Solrød Landsby. Udkast til helhedsplanen er nu på plads, og input til denne samt idéer og forslag til indholdet i det kommende kommuneplantillæg og lokalplan kan sendes til Solrød Kommune senest mandag 8. april.

Solrød Landsbylaug har udarbejdet et debatindlæg, som kan læses i sin fulde længde her: Debatindlæg til planlægningen af Solrød Landsby. Vi har gjort os umage for at lade vores indlæg afspejle de holdninger, der er tilkendegivet af landsbyboerne igennem hele processen. Vi opfordrer dog stadig alle i landsbyen til at indsende jeres egne indlæg, så alle holdninger og nuancer kan blive taget med i den endelige Helhedsplan for Solrød Landsby. I er meget velkomne til at lade jer inspirere af og direkte kopiere fra vores indlæg, hvis I ønsker.

Indsend dit input til Helhedsplanen

Husk at indsende dit input til Solrød Kommunes udkast til Helhedsplan for Solrød Landsby samt idéer og forslag til indholdet i det kommende kommuneplantillæg og lokalplan senest fredag 8. april. Debatindlæg kan sendes til teknisk@solrod.dk.

Mange hilsner,

Solrød Landsbylaug
v/Oldermand Jann Lund, Solrød Byvej 40A

Husk! Loppemarked 8. maj

Så er det tid at tømme loftet igen! Årets første loppemarked afholdes på Kirkepladsen ved Solrød Kirke søndag 8. maj kl. 10-15. Hvis du ønsker at deltage med en stand, kan du kontakte Mona Larsen på Mona.hyldevej@gmail.com eller tlf 60 76 12 66. Deltagelse koster 50 kr pr stand.