Solrød Landsbylaug efterlyser interesserede beboere


 

vand-1

Gør en forskel for din landsby

Meld dig under fanerne……

 

Solrød Landsbylaug efterlyser interesserede beboere

 

Solrød Landsbylaug holder snart generalforsamling – mandag d. 7.11.16. kl. 19.00 i Solrød Forsamlingshus.

Mød op og gør din indflydelse gældende og vær med til at holde liv i de gode traditioner, der gør Solrød Landsby til et hyggeligt og rart sted at bo.

Vi har efterhånden fået oparbejdet nogle gode og hyggelige traditioner i landsbyen, hvor vi mødes forskellige steder til Skt. Hans, grillhygge, tænding af juletræet osv. I forbindelse med idételt og temadag kom der en hel masse gode idéer til fællesarrangementer frem – men der skal jo være nogen til at føre alle disse gode ting ud i livet.

For at holde de gamle traditioner i hævd – og sætte gang i nye – foreslår vi derfor, at der etableres initiativgrupper, der hver især planlægger og står for afviklingen af årets forskellige arrangementer (fastelavn, Skt. Hans, høstfest, advent osv.).

Landsbylaugets bestyrelse må da være noget for dig… sol

På generalforsamlingen er der hvert år nogle medlemmer af bestyrelsen, der er på valg – man vælges normalt for en toårig periode.

I lige år er skatmesteren og skriverkarlen samt en bymand på valg, og i ulige år er oldermanden samt en bymand på valg.

På den kommende generalforsamling er det således skatmester og skriverkarl samt en bymand, der er på valg.

I år er vi i den situation, at alle de tre bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, har tilkendegivet, at de ikke ønsker genvalg. Dette sætter landsbylauget i en særlig vanskelig situation, da oldermanden på samme tid har meddelt, at hun ønsker at træde ud af bestyrelsen allerede i år, selv om hendes valgperiode først ophører ved næste års generalforsamling.

I bestyrelsen sidder således udelukkende to bymænd efter den kommende generalforsamling – MED MINDRE – der er nogle beboere i landsbyen, der stiller sig til rådighed for bestyrelsesarbejdet. Skulle den situation opstå, at der er for få, der melder sig til bestyrelsen, kan det komme på tale at lade landsbylauget være såkaldt ”hvilende” i en periode, men vi håber selvfølgelig på, at der er tilstrækkeligt mange, der melder sig til arbejdet i bestyrelsen.

I øvrigt er alle beboere i landsbyen velkomne til at deltage i generalforsamlingen, hvor ”Projektgruppen til forskønnelse af Solrød Landsby” vil fortælle om arbejdet i gruppen og om det videre forløb.

Vi vil lige gøre opmærksom på, at man – ifølge landsbylaugets vedtægter – udelukkende kan afgive stemme ved evt. afstemninger, hvis man er medlem af landsbylauget og har betalt kontingent.

Du gør sådan her via netbank:

Indbetal 100 kr. pr. år på konto: Reg. nr. 3349 – kontonr. 2270005465.

Skriv dit navn og din adresse i meddelelsesfeltet.

Du kan evt. også benytte Mobil Pay: 6177 9720.

…..så er du og din husstand medlemmer af Solrød Landsbylaug – velkommen!

Vi ser frem til at se dig – og en hel masse andre til generalforsamlingen!

Venlig hilsen

Solrød Landsbylaug

v/ Oldermand Mette Kisling, Solrød Byvej 27, 2680 Solrød Strand