Byforskønnelses projektet


Dagsorden generalforsamling Solrød Landsbylaug 2016

Solrød Landsbylaug holder generalforsamling Hør om byfornyelsesprojektet Mandag d. 7. november 2016 kl. 19.00 Solrød Forsamlingshus    Generalforsamlingsdagsorden: Valg af dirigent. Oldermandens beretning. Skatmesteren aflægger regnskab for 2016. Forelæggelse af budget for 2017 samt fastsættelse af kontingent for 2017. Kontingent […]


Solrød Landsbylaug holder generalforsamling

Solrød Landsbylaug holder generalforsamling  Hør om byfornyelsesprojektet Mandag d. 7. november 2016 kl. 19.00 Solrød Forsamlingshus   Dagsorden til årets ordinære generalforsamling samt regnskab for 2016 mm vil kunne ses her på landsbylaugets hjemmeside www.solrodlandsby.dk Umiddelbart efter generalforsamlingen vil projektgruppen […]