generalforsamling solrød landsbylaug


Regnskab – resultatopgørelse, noter 2015/2016 og budget for 2016/2017

Resultatopgørelsen for 1.10.2015 – 30.09.2016 30.09.2016 Indtægter: Kontigenter: 35 husstande @ 100,00 3.500,00 Renteindtægter på driftskonto i Danske Bank: 0,00 Formidling af materiale til ejendomsmæglere: 0,00 Indtægter i alt: 3.500,00 Udgifter: Gebyr 261,00 Generalforsamling 0,00 Omdeling af materiale i landsbyen: […]


Dagsorden generalforsamling Solrød Landsbylaug 2016

Solrød Landsbylaug holder generalforsamling Hør om byfornyelsesprojektet Mandag d. 7. november 2016 kl. 19.00 Solrød Forsamlingshus    Generalforsamlingsdagsorden: Valg af dirigent. Oldermandens beretning. Skatmesteren aflægger regnskab for 2016. Forelæggelse af budget for 2017 samt fastsættelse af kontingent for 2017. Kontingent […]