Endelig dagsorden generalforsamling Solrød Landsbylaug 2016


Solrod Landsby i gron tekst

ENDELIG DAGSORDEN

 Solrød Landsbylaug holder generalforsamling

Hør om byfornyelsesprojektet

 Mandag d. 7. november 2016 kl. 19.00

Solrød Forsamlingshus

 

Generalforsamlingsdagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  1. Oldermandens beretning.
  1. Skatmesteren aflægger regnskab for 2016.
  1. Forelæggelse af budget for 2017 samt fastsættelse af kontingent for 2017.

Kontingent er pt 100,- kr. pr. husstand pr. år.

  1. Indkomne forslag:

Bestyrelsen foreslår, at der nedsættes initiativgrupper, der arrangerer de årlige arrangementer f.eks. Skt. Hans, juletræ, høstfest o.a.

  1. Valg iht. Vedtægterne.

På valg i lige år:

Skatmester, skriverkarl samt 1 bymand (Ole Jensen).

Skatmester Helle Kure og skriverkarl Kirsten Rathmann ønsker ikke genvalg, Desuden ønsker oldermand Mette Kisling at træde ud af bestyrelsen.

På valg hvert år:

To stedfortrædere samt to revisorer.

  1. Projektgruppen til forskønnelse af Solrød Landsby orienterer om forskønnelsesprojektet samt fremlægger resultatet af det foreløbige arbejde.

 

Regnskab, budgetforslag, vedtægter mm. for Solrød Landsbylaug vil kan  ses her på www. solrodlandsby.dk

Vi glæder os til at se jer til generalforsamlingen, hvor vi vil byde på kaffe og kage samt øl og vand – på gensyn!

 

Betal kontingent til landsbylauget ved at indbetale 100,- kr. til

3349 – konto 2 270 005 465 eller ved at benytte mobile Pay (nr. 6177 9720)

 

Solrød Landsbylaug v/ Oldermand Mette Kisling, Solrød Byvej 27, 2680 Solrød Strand