Regnskab – resultatopgørelse, noter 2015/2016 og budget for 2016/2017


Resultatopgørelsen for 1.10.2015 – 30.09.2016

30.09.2016
Indtægter:
Kontigenter: 35 husstande @ 100,00 3.500,00
Renteindtægter på driftskonto i Danske Bank: 0,00
Formidling af materiale til ejendomsmæglere: 0,00
Indtægter i alt: 3.500,00
Udgifter:
Gebyr 261,00
Generalforsamling 0,00
Omdeling af materiale i landsbyen: 200,00
MyWebToNet 298,75
Vingave til Jens Liebst 119,90
Skt. Hans 2016 (note 1) 2.469,00
Sommerfest 0,00
Juletræ 2015 2.394,00
Byforskønnelse (note 7) 35.000,00
Udgifter i alt: 40.742,65
Årets underskud/overskud: -37.242,65

Balancen pr. 30.09.2015

Kassebeholdningen (note 3) 0,00
Tilgodehavender (note 4) 0,00
Indestående i Danske Bank: (note 5) 83.603,71
Aktiver i alt: 83.603,71
Egenkapital pr. 30.09.15: 85.919,61
Resultat for perioden: -37.242,65
Egenkapital pr. 30.09.16: 48.676,96
Skyldige poster note 6 200,00
Skyldige poster note 7 34.726,75
Passiver i alt: 83.603,71
Laugstyrelsen har godkendt regnskabet:
Mette Kisling Christian Andersen Jan Hansen
Kirsten Rathmann Helle Kure Ole Jensen
Revisorpåtegning:
Connie Leth Ole Rathmann