Bystævne 2024


Solrød Landsbylaug inviterer hermed til bystævne (generalforsamling)

onsdag d. 17. april kl. 19.00
i Solrød Forsamlingshus

Kom forbi til kaffe og kage og hør mere om årets gang i landsbyen.

I sin beretning vil Oldermanden fortælle om de forskellige begivenheder og initiativer, der har været i spil i Solrød Landsby det seneste år. Skatmesteren vil fremlægge regnskab og budget, og forsamlingen vælger medlemmer til landsbylaugets ledelse. Vi vil desuden behandle evt. forslag, som er indsendt til os fra landsbyens beboere. Har du ønsker til dagsordenen, kan forslag sendes til laug@solrodlandsby.dk

Vi glæder os til at se jer til bystævnet!

Mange hilsner og på gensyn,

Solrød Landsbylaug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Praktiske detaljer

Deltagelse er åbent for alle medlemmer af Solrød Landsbylaug.

Da kontingentbetaling er en forudsætning for, at du kan stemme på bystævnet, kan du melde dig ind nu ved at betale 100,- kr. via netbank på kontonr. 2343-6893924459 eller på MobilePay 2563 8304 (Connie Leth). Skriv navn og mailadresse i beskedfeltet.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Oldermandens beretning
 3. Regnskab 2022/2023 (5 kvartaler)
 4. Budget 2024 og kontingent for 2024
 5. Indkomne forslag
  1. Laugsstyrelsen foreslår, at kontingent pr. husstand hæves til 150 kr fra 2025
  2. Projekt udvidelse af assistenskirkegården, herunder dialog om forbedring af grønne mødesteder i landsbyen
 6. Valg iht vedtægterne
  1. Oldermand – Jeanne Schmøde. Villig til genvalg, helst som menigt medlem.
  2. Bymand – Gunna Jørgensen. Villig til genvalg.
  3. Bymand – Palle Steenholdt. Villig til genvalg.
  4. Bymand – Camilla Jonassen. Villig til genvalg, evt. til Oldermand.
  5. Valg af 2 stedfortrædere.
  6. Valg af 2 revisorer.
 7. Eventuelt
  Efter bystævnet vil der være indlæg og debat om det af kommunen igangsatte arbejde med opdatering af lokalplanen for Solrød Landsby og opsummering om landsbyens naturprojekt i Karsemosen.

Vedtægter

Hent vedtægter for Solrød Landsbylaug