Om Solrød Landsbylaug


Solrød Landsbylaug

Solrød Landsbylaug er en upolitisk forening, som har til formål dels at bevare og fremme miljøet og det kulturelle sammenhold i Solrød Landsby dels at varetage beboernes fælles interesser. Desuden er det Landsbylaugets opgave at varetage kontakten mellem beboerne i landsbyen og Solrød Kommune.

Bystævnet (generalforsamlingen) afholdes i november hvert år. Ved bystævnet drøftes laugstyrelsens arbejde, og nye initiativer sættes i gang.

Alle medlemmer af landsbylauget har mulighed for at komme med idéer til nye initiativer samt at give et nap med, når der laves arrangementer for landsbyens beboere.

Laugstyrelsen – dvs. oldermand, skatmester, skriverkarl og bymænd/kvinder – holder møde ca. hver anden måned. På møderne drøftes nye idéer, arrangementer planlægges, henvendelser fra Solrød Kommune besvares og meget andet.

Det er efterhånden blevet en fat tradition, at Solrød Landsbylaug hvert år laver nogle festlige og hyggelige arrangementer for beboerne i Solrød Landsby:

  • Fastelavn
  • Juletræstænding den første søndag i Advent
  • Sankt Hans-bål
  • Landsbyens Dag i efteråret

Derudover arrangerer Landsbylauget møder med repræsentanter fra Solrød Kommune vedr. f.eks. trafikforhold i landsbyen, miljøgener og lign.

Enhver, som ønsker at være medlem, og som bor vest for motorvejen, kan optages som medlem. Kontingentet udgør pt. 100,- kr.

Se hvordan du melder dig ind her