Nu sker der noget!


Mejeriet er blevet malet, og Henrik Kjeldskov har sat gang i en renovering af hele forpladsen, som på flere punkter gør visionen fra ‘Idékataloget’ til virkelighed.

På billedet er det Britta og Jan, som planter bøgehæk. Begge anlægsgartnere med det lille firma, »Passiflora«, som fortæller, at der også kommer bænke ved stoppestedet og 6 kastanietræer af den røde slags, der holder bladene længere end ‘almindelig hestekastanie’.

Under navnet »Bradola grøn & grå entreprise« har de desuden planer om at etablere sig lokalt som anlægsgartnere m.m. i lokaler på mejeriet.

 

 

 

 

 

 

 

Det var Lucia Napuri, der som arkitekt satte både ‘tekst og billede’ på vores vision om et hyggeligt mødested ved stoppestedet foran det gamle, nedslidte mejeri:

Tekst fra Idékataloget:
SOLRØD LANDSBY – udvikling på vej«
»For at området omkring mejeriet kan blive et godt og naturligt mødested, er det nødvendigt, at der etableres belysning, plantes træer, etableres siddepladser og belægning suppleret med et betydeligt grønt islæt i form af f.eks. græs, blomster og buske.

Herigennem sikres det, at området bliver imødekommende og hyggeligt – samtidig med at brugernes har frit udsyn til Solrød Byvej og tilsvarende kan blive set af forbipasserende fra vejen

 

 

Citat fra idékataloget:
»Det gamle mejeri, der i sin nuværende form stammer fra 1930erne, udgør med dets synlighed, tyngde i bybilledet samt faktiske pladsdannelse ud mod Solrød Byvej et naturligt mødested i den østlige del af landsbyen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Niels Holst, Solrød Landsbylaugs Facebookside.