Solrød Landsbylaug holder generalforsamling


Solrod Landsby i gron tekst

Solrød Landsbylaug holder generalforsamling

 Hør om byfornyelsesprojektet

Mandag d. 7. november 2016 kl. 19.00

Solrød Forsamlingshus

 

Dagsorden til årets ordinære generalforsamling samt regnskab for 2016 mm vil kunne ses her på landsbylaugets hjemmeside www.solrodlandsby.dk

Umiddelbart efter generalforsamlingen vil projektgruppen til forskønnelse af Solrød Landsby orientere om gruppens arbejde samt præsentere resultatet af arbejdet.

Efter den succesrige temadag i slutningen af juni, hvor vi fik lejlighed til at kaste et væld af idéer til landsbyens præg og fællesskab på bordet, er projektgruppen nu klar med de initiativer, som vi i samarbejde med firmaet DenkBar skal gå videre med og forsøge at vinde genhør for i byrådet.

Kom og hør om de spændende idéer, som er blevet udvalgt og som indeholder nytænkning i Solrød Landsby samt idéer til bedre sammenhæng af “byområderne” i Solrød.

 

Vi glæder os til at se jer til generalforsamlingen, hvor vi vil byde på kaffe og kage samt øl og vand – på gensyn!

Meld dig ind i landsbylauget ved at betale 100,- kr. til

3349 – konto 2 270 005 465 eller ved at benytte mobile Pay (nr. 6177 9720)