bylaug


Solrød Landsbylaug holder generalforsamling

Solrød Landsbylaug holder generalforsamling  Hør om byfornyelsesprojektet Mandag d. 7. november 2016 kl. 19.00 Solrød Forsamlingshus   Dagsorden til årets ordinære generalforsamling samt regnskab for 2016 mm vil kunne ses her på landsbylaugets hjemmeside www.solrodlandsby.dk Umiddelbart efter generalforsamlingen vil projektgruppen […]