generalforsamling


Solrød Landsbylaug generalforsamling 2017, dagsorden

Solrød d. 14. oktober 2017 Mandag d. 6. november 2017 kl. 19.00 i Solrød Forsamlingshus Generalforsamlingsdagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Oldermandens beretning. 3. Skatmesteren aflægger regnskab for 2017. 4. Forelæggelse af budget for 2018 samt fastsættelse af kontingent for 2018. […]


Solrød Landsbylaug holder generalforsamling

Solrød Landsbylaug holder generalforsamling  Hør om byfornyelsesprojektet Mandag d. 7. november 2016 kl. 19.00 Solrød Forsamlingshus   Dagsorden til årets ordinære generalforsamling samt regnskab for 2016 mm vil kunne ses her på landsbylaugets hjemmeside www.solrodlandsby.dk Umiddelbart efter generalforsamlingen vil projektgruppen […]


Ekstraordinær generalforsamling 15. februar 2016

  Solrød Landsbylaug indkalder til ekstraordinær generalforsamling Mandag d. 15. februar 2016 kl. 19.30 Solrød Forsamlingshus   Dagsorden: 1.     Oldermanden byder velkommen – valg af dirigent 2.    Genoptagelse af pkt. 5 (indkomne forslag) fra den ordinære general-forsamling: Et projekt til […]


Referat af generalforsamling 21. november 2011

Solrød Landsby Generalforsamling i Solrød Landsbylaug Mandag d. 21. november 2011 kl. 19.30 i Solrød Forsamlingshus   Referat fra Generalforsamling i Solrød Landsbylaug Tilstede ved generalforsamlingen var 13 beboere i Solrød Landsby inkl. bestyrelsen   1.     Valg af dirigent.   […]


Indkaldelse til generalforsamling 21. november 2011

Generalforsamling i Solrød Landsbylaug Mandag d. 21. november 2011 kl. 19.30 Solrød Forsamlingshus   Dagsorden:   1.     Valg af dirigent. 2.    Oldermandens beretning. 3.    Skatmesteren aflægger regnskab for 2011. 4.    Forelæggelse af budget for 2012 samt fastsættelse af kontingent for […]


Referat generalforsamling Solrød Landsbylaug den 25. nov 2010

Solrød Landsby Generalforsamling i Solrød Landsbylaug Torsdag d. 25. november 2010 kl. 19.30 i Solrød Forsamlingshus   Referat fra Generalforsamling i Solrød Landsbylaug 1.       Valg af dirigent. Ole Rathmann blev valgt 2.     Oldermandens beretning. Oldermandens beretning blev fremlagt af skriverkarl […]