Indkaldelse til generalforsamling 2014


 Solrod Landsby i gron tekst

Solrød Landsbylaug holder generalforsamling

Mandag d. 17. november 2014 kl. 19.30

Solrød Forsamlingshus

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Oldermandens beretning.

3. Skatmesteren aflægger regnskab for 2014.

4. Forelæggelse af budget for 2015 samt fastsættelse af kontingent for 2015.
Kontingent er pt 100,- kr. pr. husstand pr. år.

5. Indkomne forslag.

6. Valg iht. vedtægterne
På valg i lige år: Skatmester og skriverkarl samt 1-2 bymænd/kvinder
Valg hvert år: Valg af 2 stedfortrædere
Valg af 2 revisorer.

7. Eventuelt

Regnskab, budgetforslag, vedtægter mm. for Solrød Landsbylaug vil kune ses på www. solrodlandsby.dk

Vi glæder os til at se jer til generalforsamlingen, hvor vi vil byde på kaffe og kage samt øl og vand – på gensyn!

Solrød Landsbylaug

v/ Oldermand Mette Kisling, Solrød Byvej 27, 2680 Solrød Strand

Bilag:

Side 1 resultatopgørelse, side 3 noter til resultatopgørelse, side 4 driftsbudget