Indkaldelse til generalforsamling 2014


Driftsbudget for 2015:
Indtægter:
Kontigenter: 20 husstande @ 100.00 2,000.00
Renteindtægter 50.00
Formidling af materiale til ejendomsmælgere: 1,500.00
Tilskud fra Solrød Kommune 500.00
Indtægter i alt: 4,050.00
Udgifter:
Drift af hjemmesiden: 350.00
Gebyr i Bank: 300.00
Sommerfest 1,700.00
Skt. Hans 1,500.00
Juletræ 2014 2,000.00
Generalforsamling 2014: 1,300.00
Udgifter i alt: 7,150.00
Årets underskud/overskud: -3,100.00