Indkaldelse til generalforsamling 2014


Resultatopgørelsen for 1.10.2013 – 30.09.2014
Indtægter:
Kontigenter (2013): 1 husstande @ 100.00 100.00
Kontigenter (2014): 16 husstande @ 100.00 1,600.00
Renteindtægter på driftskonto i Danske Bank: 37.26
Grøn pulje- Solrød Kommune 500.00
Indtægter i alt: 2,237.26
Udgifter:
Hjemmeside 348.75
Gebyr 249.00
Generalforsamling 2013 1,249.00
Omdeling af materiale i landsbyen: 750.00
Skt. Hans 2014 (note 1) 2,752.88
Sommerfest 2013 (efterregning, note 2) 400.00
Juletræ 2013 2,395.00
Julekurv til Morten Olsson og Per Hangaard 2013 (som betaling for opsætning af juletræ) 800.00
Ruth Banks begravelse 420.00
Udgifter i alt: 9,364.63
Årets underskud/overskud: -7,127.37
Balancen pr. 30.09.2014
Kassebeholdningen (note 3) 0.00
Tilgodehavender (note 4) 100.00
Indestående i Danske Bank: (note 5) 90,881.95
Aktiver i alt: 90,981.95
Egenkapital pr. 30.09.13: 98,009.32
Resultat for perioden: -7,127.37
Egenkapital pr. 30.09.14: 90,881.95
Skyldige poster og forudbetalinger(note 6): 100.00
Passiver i alt: 90,981.95
0.00
Laugsstyrelsen har godkendt regnskabet:
Mette Kisling Susanne Hangaard Jan Hansen
Kirsten Rathmann Helle Kure Ole Jensen
Revisorpåtegning:
Connie Leth Ole Rathmann