Indkaldelse til generalforsamling 2014


Note 5 – Den Danske Bank:
Primo pr. 01.10.13 2270 0054 65 (driftskonto): 97,707.32
Renter 37.26
Kassebeholdning indsat 0.00
Kontingenter 2013 600.00
Kontingenter 2014 1,500.00
Kontingenter 2015 100.00
Generalforsamling -1,249.00
Juletræ 2013 -2,395.00
Solrød kommune, grøn pulje 500.00
Gebyrer -249.00
Distribution -750.00
Julekurv til Morten og Per -800.00
Sankt Hans (note 1) -2,752.88
Webhosting -348.75
Ruth Banks begravelse -420.00
Sommerfest 2013 (efterregning, note 2) -400.00
Skyldig betalt -198.00
Ultimo pr. 30.09.2013 2270 0054 65 (driftskonto): 90,881.95
Note 6 – Skyldige poster og forudbetalinger
Primo pr. 1.10.13: 198.00
Betalt skyldige post (Grillkul) -198.00
Kontingenter 2015 100.00
Ultimo pr. 30.09.2014 100.00