Dagsorden generalforsamling 25. november 2013


Generalforsamling i Solrød Landsbylaug

 Mandag d. 25. november 2013 kl. 19.30

Solrød Forsamlingshus 

Dagsorden:

1.    Valg af dirigent.

2.    Oldermandens beretning.

3.    Skatmesteren aflægger regnskab for 2013.

4.    Forelæggelse af budget for 2014 samt fastsættelse af kontingent for 2014.
Kontingent blev på generalforsamling i 2012 fastsat til 100,- kr. pr. år.

5.    Indkomne forslag.

6.    Valg iht. vedtægterne
På valg i ulige år:         – Oldermand Mette Kisling – modtager gerne genvalg           – 1-2 bymænd/kvinder: Ole og Jan??
Valg hvert år:
Valg af 2 stedfortrædere (pt. Palle Stenholdt, Susanne               Hangaard)

       Valg af 2 revisorer (pt. Connie Leth, Ole Rathmann)

8.    Eventuelt

 

Vi glæder os til at se jer til generalforsamlingen, hvor vi vil byde på kaffe og kage samt øl og vand – på gensyn!

 

Modtag landsbylaugets nyhedsbreve – send en mail til kirstennrathmann@gmail.com eller admin@solrodlandsby.dk

Giv os besked, hvis du har ændret din mailadresse

 

Solrød Landsbylaug

v/ Oldermand Mette Kisling, Solrød Byvej 27, 2680 Solrød Strand

Regnskab, budgetforsalg, vedtægter mm. for Solrød Landsbylaug vil kunne ses på www. solrodlandsby.dk 

Bilag:

Side 2 resultatopgørelse, side 3 noter til resultatopgørelse, side 4 driftsbudget