Solrød Kommune har planer for vores landsby – Her er din chance for at få indflydelse


Kære landsbyboer

 

Byrådet i Solrød Kommune har besluttet, at der skal laves en helhedsplan for Solrød Landsby med forventet vedtagelse i efteråret. Denne helhedsplan vil få afgørende betydning for, hvordan Solrød Landsby vil udvikle sig de næste årtier. Du kan nu få indflydelse på dette vigtige arbejde ved at udfylde dette korte spørgeskema

Hvad er helhedsplanen?

Byrådet har for nylig vedtaget en Planstrategi, som vil få stor indflydelse på landsbyens fremtid. Solrød Kommune ønsker nemlig, at Solrød Landsby indlemmes i Køge Bugt fingeren – byfingeren, så landsbyen på den måde vil komme til at hænge sammen med strandområdet. Helhedsplanen udstikker retningslinjer for den fremtidige planlægning for landsbyen, herunder lokalplaner.

Hvilke konsekvenser vil det få for landsbyen?

Nogle af konsekvenserne vil være, at det nu bliver muligt at inddrage landbrugsjord til nybyggeri af boliger og erhverv. Dvs. at nogle af de steder, hvor der nu er marker, vil der engang i fremtiden blive bygget huse. Der er foreløbig udpeget jordarealer øst og syd for landsbyen samt et areal i den nordvestlige ende af byen. Nogle af jordarealerne ejes af Solrød Kommune, mens andre arealer ejes af private lodsejere. Desuden er der planer for ændret byggeri på visse grunde inde i landsbyen. På nedenstående kortskitse kan du se, hvilke områder der er tale om.

Hvordan skal vi så forholde os til det?

Naturligt nok er Solrød Landsbylaug – som én af de interessenter, der vil indgå i samarbejde med kommunen – blevet inviteret med i helhedsplanprocessen. Andre interessenter vil være andre grundejere, lokale boligprojekter og andre med hovedinteresse i landsbyen. Landsbyen repræsenteres pt. af medlemmer fra Solrød Landsbylaug samt andre interesserede beboere fra landsbyen – vi kalder os helhedsplansgruppen. Vi er i dialog med Solrød Kommune og vil blive inddraget i udarbejdelsen af helhedsplanen.

Hvilke tanker gør vi os om helhedsplanen?

Med udsigten til de mange forandringer for Solrød Landsby har vi både forbehold og ønsker til den kommende helhedsplan. 

Vi arbejder i øjeblikket med følgende områder: 

  • Trafikforholdene i og omkring landsbyen 
  • Vores identitet som landsby 
  • Mødesteder og stier
  • Forskønnelse af landsbyen
  • Revision af lokalplaner

Vil du involvere dig?

Giv din mening til kende ved at udfylde spørgeskemaet. Hvis du ønsker at involvere dig yderligere i arbejdet omkring helhedsplanen, kan du kontakte laug@solrodlandsby.dk

 

På vegne af Solrød Landsbylaug og med venlig hilsen

Kirsten Rathmann, Oldermand