Solrød Landsbylaug generalforsamling 2017, dagsorden

Solrød d. 14. oktober 2017 Mandag d. 6. november 2017 kl. 19.00 i Solrød Forsamlingshus Generalforsamlingsdagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Oldermandens beretning. 3. Skatmesteren aflægger regnskab for 2017. 4. Forelæggelse af budget for 2018 samt fastsættelse af kontingent for 2018. […]


Frivillige til at køre trailer torsdag aften 19:00 — 20:30 ?

Frivillig-lageret i garagerne på materielpladsen kører flot med mange hjælpere, der gør et stort arbejde med at reparere cykler, sortere møbler, køkkentøj, legetøj o.m.a. Men vi mangler en håndfuld frivillige med ‘jydekrog’ på bilen, som vil køre møbler o.lign. ud […]


Solrød Landsbylaug holder LOPPEMARKED i Solrød Landsby

Solrød Landsbylaug holder LOPPEMARKED i Solrød Landsby Søndag d. 2. juli i år prøvede vi for første gang i mange år at holde loppemarked i Solrød Landsby. Vi havde besøg af mange gæster, og der solgt mange spændende ting fra […]


Loppemarked i Solrød Landsby

Nu springer vi ud i det – vi holder LOPPEMARKED i Solrød Landsby søndag d. 2. juli søndag d. 6. august søndag d. 3. september Kl. 10.00-15.00 Vi samles på det grønne areal ved Solrød Landsbykirke, hvor herligheder fra lofter, […]


Kræmmermarked i Solrød Landsby

Prøv noget nyt – køb spændende ting til dit hjem/sommerhus/lejlighed på kræmmermarked i Solrød landsby ved kirken og/eller sælg ud af herlighederne fra dine lofter, kældre, udhuse og lign. Idéen er endnu i sin vorden, men det er tanken, at […]


Fællesspisning i Solrød Forsamlingshus

Hold fri fra kødgryderne derhjemme deltag i fællesspisning i Solrød Forsamlingshus   Som noget nyt forsøger Solrød Landsbylaug sig med at arrangere fællesspisning for landsbyens beboere. Tirsdag d. 13.6. kl. 18.00 ses vi første gang til en gang lasagne i […]