Nye boliger på Nidogård

Kære Landsbybeboer, Landsbylauget har modtaget denne mail fra Solrød kommune vedr. nye boliger på Nidogård. Mailen indeholder et oplæg til offentlig høring om boligerne med frist for indsendelse af idéer og bemærkninger den 11. april i år. Har du nogle […]


Landsby fest 2017

Hej Landsbyboer Vi har i bylauget besluttet at afholde en landsby fest – i den forbindelse kan vi godt bruge nogle kreative, festlige mennesker der har lyst til at være med til at arrangere en dejlig landsby dag ….Har du […]


Julehilsen til Solrød Landsby 2016

  Alle i Solrød Landsby Ønskes Glædelig Jul og Godt Nytår Vi siger tak for et godt samarbejde og et stort engagement i forbindelse med ”Projekt forskønnelse af Solrød Landsby”. Ligeledes siger vi tak for jeres medvirken til at gøre […]


Referat fra generalforsamlingen i Solrød Landsbylaug 2016

Solrød Landsby   Bystævne i Solrød Landsbylaug   Mandag d. 7. november 2016 kl. 19.00 i Solrød Forsamlingshus   Referat fra generalforsamlingen (Bystævnet) i Solrød Landsbylaug   Tilstede ved generalforsamlingen var 40 beboere fra Solrød Landsby inkl. Bestyrelsen. Oldermand Mette […]


Midlertidige flygtningeboliger på Materielpladsen bag Solrød Landsby 1

Kære alle beboere og andre interessenter i Solrød Landsby Så er borgermødet om midlertidige flygtningeboliger på Materielpladsen bag Solrød Landsby en realitet tirsdag 22.nov. kl. 18:00 i Forsamlingshuset. Der har længe været snak om mødet, bl.a. med Ivar Haugaard-Hansen, fmd. […]


Den nye bestyrelse

Kære Solrød landsbyborger, Så fik Solrød Landsbylaug en helt ny og større bestyrelse, og landsbylaugets fremtid er sikret! Se hele bestyrelsen her. Der vil meget snart komme et referat af generalforsamlingen, hvor den nye bestyrelse blev valgt, her på siden. Med […]