Solrød Landsbylaug holder LOPPEMARKED i Solrød Landsby

Solrød Landsbylaug holder LOPPEMARKED i Solrød Landsby Søndag d. 2. juli i år prøvede vi for første gang i mange år at holde loppemarked i Solrød Landsby. Vi havde besøg af mange gæster, og der solgt mange spændende ting fra […]


Loppemarked i Solrød Landsby

Nu springer vi ud i det – vi holder LOPPEMARKED i Solrød Landsby søndag d. 2. juli søndag d. 6. august søndag d. 3. september Kl. 10.00-15.00 Vi samles på det grønne areal ved Solrød Landsbykirke, hvor herligheder fra lofter, […]


Kræmmermarked i Solrød Landsby

Prøv noget nyt – køb spændende ting til dit hjem/sommerhus/lejlighed på kræmmermarked i Solrød landsby ved kirken og/eller sælg ud af herlighederne fra dine lofter, kældre, udhuse og lign. Idéen er endnu i sin vorden, men det er tanken, at […]


Fællesspisning i Solrød Forsamlingshus

Hold fri fra kødgryderne derhjemme deltag i fællesspisning i Solrød Forsamlingshus   Som noget nyt forsøger Solrød Landsbylaug sig med at arrangere fællesspisning for landsbyens beboere. Tirsdag d. 13.6. kl. 18.00 ses vi første gang til en gang lasagne i […]


Nye boliger på Nidogård

Kære Landsbybeboer, Landsbylauget har modtaget denne mail fra Solrød kommune vedr. nye boliger på Nidogård. Mailen indeholder et oplæg til offentlig høring om boligerne med frist for indsendelse af idéer og bemærkninger den 11. april i år. Har du nogle […]


Landsby fest 2017

Hej Landsbyboer Vi har i bylauget besluttet at afholde en landsby fest – i den forbindelse kan vi godt bruge nogle kreative, festlige mennesker der har lyst til at være med til at arrangere en dejlig landsby dag ….Har du […]


Julehilsen til Solrød Landsby 2016

  Alle i Solrød Landsby Ønskes Glædelig Jul og Godt Nytår Vi siger tak for et godt samarbejde og et stort engagement i forbindelse med ”Projekt forskønnelse af Solrød Landsby”. Ligeledes siger vi tak for jeres medvirken til at gøre […]