Solrød Landsbylaugs hjemmeside

Idékatalog


Efter en succesrige temadag i slutningen af juni, hvor vi fik lejlighed til at kaste et væld af idéer til landsbyens præg og fællesskab på bordet, er projektgruppen nu klar med de initiativer, som vi i samarbejde med firmaet DenkBar skal gå videre med og forsøge at vinde genhør for i byrådet.

Initiativerne er samlet i det vi kalder et idékatalog og indeholder de spændende idéer, som er blevet udvalgt og som indeholder nytænkning i Solrød Landsby samt idéer til bedre sammenhæng af “byområderne” i Solrød.

Se det her: idékatalog