Solrød landsbylaug opfordrer til lige og klare rammer for sagsbehandling af byggesager


Til medlemmer af Solrød Byråd

Punkt 110 på Byrådets dagsorden til mødet d. 22. juni 2020 giver Solrød Landsbylaug anledning til en kommentar.
– se ordlyden til dagsordenpunktet nederst.

Beboere i Solrød Landsby – og med dem sikkert også mange andre borgere i Solrød Kommune – har adskillige gange oplevet, at byggesagsbehandlingen i kommunen har været både langvarig og omkostningsfuld. Det er således ikke særligt bemærkelsesværdigt, at et medlem af Solrød Byråd peger på, at den store aktivitet på byggeområdet og pres på administrationen kan medføre ventetid.

Vi finder det derimod meget bemærkelsesværdigt, at et medlem af byrådet ønsker at promovere – fast tracke – et bestemt boligprojekt, således at dette projekt på en fiks og nem måde kan finde en hurtig vej udenom den sagsbehandlingskø, som alle andre borgere i kommunen pænt må stille op i.

Andre boligprojekter i Solrød Landsby har i mange år mødt endog megen modstand fra kommunens side, og utidssvarende, tiloversblevne driftsbygninger på landsbygårderne er underlagt meget stramme betingelser forud for renovering/ombygning. Vi kan ikke undgå at lægge mærke til, at projekter, der lægger sig op ad betegnelsen ”seniorboliger”, tilsyneladende har stor politisk bevågenhed. Man kunne fristes til at spørge, om det er lettere at få direkte adgang til medvind fra det politiske system, hvis man i sit boligprojekt kan holde seniorerne op foran sig.

Vi anerkender, at der skal udarbejdes en lokalplan for boligprojektet på Den Lille Gade 2, men vores forventning til de politikere, som vi selv har valgt, er imidlertid, at de i stedet for at ”fast tracke” særlige boligprojekter igennem systemet målrettet arbejder på at skabe lige og klare rammer for sagsbehandling af alle byggesager i kommunen samt gøre adgangen til udarbejdelse/renovering af lokalplaner mere fremkommelig for alle borgere.

Det skal derudover nævnes, at Solrød Landsbylaug adskillige gange har kommenteret den uhensigtsmæssige lokalplan, der pt. gælder for Solrød Landsby.

Venlig hilsen
Kirsten Rathmann
Oldermand, Solrød Landsbylaug

Medlemsforslag – Jan Færch (Det Konservative Folkeparti) – Lokalplanforslag

På byrådsmødet den 22. juni skal Byrådet tage stilling til medlemsforslag fra Jan Færch (Det Konservative Folkeparti) vedrørende udarbejdelse af lokalplanforslag.

På dagsordenen for mødet kan man læse:
Administrationen indstiller, at Byrådet tager stilling til behandling af medlemsforslag fra Jan Færch (Det Konservative Folkeparti) vedrørende udarbejdelse af lokalplanforslag.

Sagsfremstilling
Jan Færch (Det Konservative Folkeparti) har stillet følgende medlemsforslag:
“Undertegnede ønsker hermed at gøre brug af min mulighed for at stille et medlemsforslag. Begrundelsen er som følger…
Som en naturlig forlængelse af kommunens boligpolitik, ønsker jeg, at der gives mulighed for at ejeren af Den Lille Gade 2 – for egen regning – får mulighed for at udarbejde et lokalplansforslag for den nævnte adresse.
Med baggrund i den store aktivitet der er på byggeområdet og det dermed følgende pres på administrationen, finder jeg det rimeligt, at ejeren af matriklen får mulighed for, at komme i gang hurtigst muligt, ikke mindst i lyset af den seneste debat, og erkendelse af, manglen på seniorboliger. For at lette presset for administrationen anmoder jeg derfor om, at vi giver mulighed for at ”fast tracke” denne lokalplan, mod at ejeren selv udarbejder lokalplansdelen.
Illustrationer af forslaget er vedhæftet”.