Landsbyens dag, 17.august


 

Landsbyens dag

Lørdag 17. august kl. 15—18 … plus det løse ud over aftenen 😉

Det bliver regnvejr!
Vi har stillet det store telt op, så vi kan drikke kaffe og grille i tørvejr på materielpladsen og den lille pavillon på grønningen, hvor børnene kan få en ridetur for en ti’er.

Endeligt program !

Kl. 15.00
Kaffe og Mahmoud’s overdådige kager
i ‘Haven’ på Den Lille Gade 20

— Velkomst og program for dagen v. Kirsten Rathmann
— Oversigt over de steder i landsbyen, som kan besøges
… og aktiviteter, som kan prøves.


Kl. 15.30 —17.30 (cirka)

Åbent hus/have/arrangement
forskellige steder rundt om i landsbyen

Alt efter interesse, alder og nysgerrighed vælger man selv,
hvor man kigger indenfor og evt. deltager i samvær og aktiviteter.

Klik for større kort

Materielgården, Den Lille Gade 20
Kig indenfor i Cykelværkstedet og Frivilliglageret og mød folk, som nu bor i flygtningeboligerne ovenpå. Alle de familier, som oprindeligt blev anvist bolig i mandskabsbygningen er i dag flyttet i egen bolig. De allerfleste er blevet rigtig gode til dansk og klarer sig selv på det danske arbejdsmarked.

Nu er det enlige mænd og en enkelt ung kvinde, der – på dispensation fra lokalplanen – får midlertidig bolig i mandskabsbygningen.

”Politisk Workshop”:
— Landsbyens visioner – hvad blev det til ?
— Kommunens intentioner med  Solrød Landsby ? — når vi ganske snart inddrages i ’byfingeren’.
— Initiativer ift. debat om trafik, identitet, mødesteder
— Solrød Erhvervskile, som lige nu er i høring.
— Evt. flere aktuelle emner

— Besøg i private hjem/haver

— Den lille Gade 24: Jess og Carsten inviterer til besøg i deres flotte have.
— Solrød Byvej 34: Børn — i følge med egne, ansvarlige voksne! — er velkomne til at prøve vores hjemmelavede klatrebane.

— Besøg hos lokale kunstnere
Besøg åbne værksteder, haver og udstillinger hos vore lokale kunstnere:

— Bybjerg 1: Kurveflet af pilekviste v. Annie Tribe
— Solrød Byvej 34: malerier fra hele verden, incl. Solrød v. Ida Harsløf
— Solrød Byvej 43: skulpturer i haven hos Klaus Petersen,
— Solrød Byvej 41: maleri v. Kirsten Andersen og collager v. Erik Jensenius

— Annekskirkegården

— Kirkens havearkitekt har projekteret det nye anlæg i den nordlige ende, hvor åbne pladser med sten, græs eller skovjordbær åbner rum for ro og eftertanker — og giver plads til forskellige typer urnegrave, med eller uden navn på en gravsten.

— Fællesarealet ved Skt.Hans bålpladsen og »Kongehøjen«

— Pony-ridning for børn — en tur for en ti’er
Karina fra rideskolen på Nordmarksvej kommer med 2 heste og sine unge hjælpere, som får lidt lommepenge for at passe hestene og hjælpe børnene til en ridetur.

— En kort fortælling om tingstedet
Hvor var det oprindelige sted?
Hvorfor ligger det nu her, hvorfor havde man et tingsted i gamle dage – og lign?

— Gravhøjene nord for landsbyen

Henrik Winther, Nidogård, har givet grønt lys for færdsel til fods på stien ud over markerne til bronzealder-højene nord for landsbyen og for enden af markvejen, et kig ned i »Den lille kalkgrav«.

Steven Tribe er vores guide på en vandretur ud over markerne, hvor han fortæller om gravhøjene, danefæ og ‘den lille kalkgrav’ nord for Nidogaard.

— Solrød Forsamlingshus

… er desværre optaget denne dag af en privat fest.

— Mejeriet

… har fået et tiltrængt ansigst-løft med bøgehæk og bænk ved stoppestedet. 

— Køge Bugt Privatskole

Demonstration af hjertestarter
… ca. ½ time instruktion med mulighed for kursus-bevis.
Udstilling v. Lokalhistorisk Arkiv
… af gamle og tilsvarende nutid’s fotos af huse, gårde og steder i Solrød Landsby.
Rundvisning på privatskolen v. skoleleder René Thorup

— Solrød Landsbykirke

OBS: Der er bryllup i kirken den dag.
Efter kl. 16.00: Ole Rathmann er vores guide til besøg i kirke-rum, -loft og -tårn.

— Pladsen foran kirken

Leg og hyggeligt samvær med aktiviteter for børn og voksne.

Vi stiller op til kroketspil, vikingespil og lign., så vi får prøvet, hvad pladsen kan indrettes og bruges til, hvis vi til næste år får penge fra kommunens grønne pulje til mere permanente indretninger.

Vi håber vi, at nye idéer popper op, så tanker om grønningens funktion som mødested kan udvikles og konkretiseres yderligere.


Kl. 18.00 festlig fællesspisning
mellem frugttræer og blomster i ‘Rosenhaven’
øst for kommunens gamle mandskabsbygning
Den Lille Gade 20

Vi tænder op for vores nyindkøbte grill’er 

— Alle medbringer kød til grillen, tilbehør samt drikkevarer til eget forbrug.
— Øl og vand til salg, så længe lager haves
– evt. med teltet slået op på græsplænen, hvis vejrudsigten lover regn.

Praktisk, medbring gerne …

— Picnic kurv eller skovturs-rygsæk med krus, bestik og tallerkener.
— Medbring gerne tilbehør til grill-maden, som vi stiller frem til fælles brug på sammenskuds-buffet.
— X-tra camping-bord og stole
… vi har siddeplads til ca. 40

 

 

Nyt liv i landsbyen ?

Da vi i 2016 opstillede ‘idételtet’ på ‘Grønningen foran kirken’ var tanken at ‘fiske dybt i gadekæret’ for at få rede på hvad der rører sig i landsbyen, når der snakkes over hækken, når man mødes tilfældigt, eller når man alligevel står og venter på bussen.Blandt de mange forslag til»Nyt liv i landsbyen« var »MØDESTEDER« højt prioriteret.

Men ved den efterfølgende workshop i Forsamlingshuset viste det sig snart, at vi havde vidt forskellige forestillinger om, hvad et mødested skal rumme, hvordan det skal indrettes, og hvad der helt konkret skal foregå, når man mødes

Klik i billederne her under
… for at se, hvad der blev af visionerne om at udpege og udvikle mødesteder i landsbyen:

Kirkepladsen

Visualisering fra Idékataloget — © Lucia Napuri.

Forsamlingshuset

Nye tider for Forsamlingshuset med Jens Jannicke’s firma, ‘Solrød Madhus’ — Foto © Niels Holst.

Mejeriet

Visualisering fra Idékataloget — © Lucia Napuri.

Materielpladsen

Visualisering fra Laug’ets høringssvar 2016
vedr. flygtningeboliger  — © Niels Holst