Bystævne 2019 i Solrød Landsbylaug


 

Fællesspisning i Forsamlingshuset

Mandag 25.november 2019 kl.18.00
… en time før selve generalforsamlingen starter 😉

Bystævne i Solrød Landsbylaug

Mandag 25.november 2019 kl.19.00
i Solrød Forsamlingshus

Dagsorden:

 1.  Valg af dirigent.
 2. Oldermandens beretning.
 3. Skatmesteren aflægger regnskab for 2019.
 4. Forelæggelse af budget for 2020 samt fastsættelse af kontingent for 2020.
  Kontingent er pt 100,- kr. pr. husstand pr. år.
 5.  Indkomne forslag.
  Forslag, der ønskes behandlet på bystævnet, skal være laugstyrelsen i hænde senest 2 uger før bystævnet.
 6. Valg iht. Vedtægterne.
  På valg i ulige år:
  Oldermand – Kirsten Rathmann modtager genvalg.
  1–2 Bymænd – Gunna Jørgensen og Palle Steenholdt modtager genvalg.
  Derudover 1 Bymand, da Charlotte Würtz ønsker at træde ud af bestyrelsen.
  Hvert år: Valg af 2 stedfortrædere samt valg af 2 revisorer.
 7. Eventuelt.
  Regnskab og vedtægter for Solrød Landsbylaug vil kunne ses på
  www. solrodlandsby.dk 8 dage før bystævnet sammen med den endelige dagsorden.

Vi glæder os til at se jer til bystævnet


Både under ‘oldermandens beretning’, fællesspisning, kaffe og kager, lægger vi op til, at vi under hyggelige former kan drøfte vore visioner for udviklingen af Solrød Landsby:

 • Fælles-arrangementer, som fx landsbyens dag, høst-frokost/gudstjeneste, loppemarked, julemarked, fastelavn m.v.
 • Forsamlingshusets fremtid … evt. en tid som ‘nøglehus’ uden forpagter.
 • Landsbyens fremtid, hvor den iflg. sidste Fingerplan » … i sin helhed skal inddrages i byfingeren« med krav om større boligtæthed i baglandet.Hverken Byråd eller forvaltningen vil svare på vore spørgsmål om konsekvenserne.
 • Trafikale konsekvenser for landsbyen ved udbygning af ’baglandet’.
  … herunder »Erhvervskilen«.
 • Opdatering af lokalplanen, så rammerne i højere grad tilgodeser nutids konstruktioner og materialer, som lever op til dagens bygnings-reglement og energi-krav.
  … og især nutids funktionskrav til gode og sunde familieboliger.
 • Husvilde- og flygtningeboligerne i landsbyen:
  Hvordan gik det … og fremover ??
 • Andre emner, som man føler behov for at drøfte.
Bystævnet

Deltagelse i ‘Bystævnet’ kræver ikke tilmelding
… blot medlemskab.

Du kan allerede nu betale kontingent:
kr.100,- pr. husstand på fælles adresse.

>MobilePay 2563 8304
(Connie Leth).
Skriv mailadresse i besked-feltet.

Regnskab & budget
Hent regnskab 2018-19 (*.pdf)

Fællesspisning
Online tilmelding til fællesspisning
Gratis for medlemmer!
(drikkevarer til hverdagspriser)

Vores forpagter, Jens Jannicke er nu smuttet til Vallø Golf, men Laila, Gunna og Ida har denne aften overtaget køkkenet og retter an med forloren skildpadde, halve æg, sprøde flütes + lidt X-tra i ’løs vægt’ til børnene.