Materielpladsen


Flygtninge-boligerne på materielpladsen

 

Cykelværksted

Oprydnings- og plantedag
med islænderheste, fællesspisning og dans