Bystævne 2020


Bystævne i Solrød Landsby 11. november

Solrød Landsbylaug inviterer hermed til bystævne (generalforsamling)

Onsdag d. 11. november Kl. 19.00
i Solrød Forsamlingshus

Bemærk at det grundet coronarestriktioner er nødvendigt at tilmelde sig bystævnet
– senest onsdag 4. november –
– på denne online tilmelding

Vi håber at se mange af landsbyens beboere til en hyggelig aften med Oldermandens beretning om, hvad der er sket i Solrød Landsby det seneste år og et kig på planerne for det næste år. Heldigvis har vi haft mulighed for at gennemføre en del af det, som vi plejer. Men vores aktiviteter har i det seneste halve år været meget præget af corona-nedlukning og restriktioner. Vi har således måttet aflyse mange af vores traditionelle arrangementer.

Bystævnet er en oplagt mulighed for at høre mere om og selv bidrage til de fremtidige planer for landsbyen – herunder naturligvis de planer, som Solrød Kommune og andre har for vores landsby.

Derudover vil bystævnet godkende og vedtage henholdsvis regnskab for det forgangne år og budget for det nye år, samt vælge medlemmer til landsbylaugets bestyrelse. På dagsordenen for bystævnet kan I se, hvem der lige nu sidder i bestyrelsen samt hvem, der er på valg.

Bemærk at eventuelle forslag til behandling på bystævnet skal være landsbylauget i hænde senest 28. oktober.

EFTER BYSTÆVNET …
Lægger vi op til en drøftelse om den igangværende proces vedr. kommunens planstrategi, som bevirker, at Solrød Landsby i sin helhed inddrages i byfingeren. Her tænker vi først og fremmest på Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden, som danner ramme for den videre proces frem mod en ny kommuneplan og en revideret lokalplan for Solrød Landsby.

Dén proces vil få mange og store konsekvenser for landsbyen, som vi kender den i dag.

Vi håber derfor, at se mange af jer til en god og konstruktiv aften. Vi byder på kaffe/the og kage, og der vil være mulighed for at købe øl, vand og vin, hvis man skulle have lyst til det.

Grundet coronarestriktioner skal vi bede om tilmelding til bystævnet senest onsdag 4. november.

Tilmeld dig her

På gensyn til en hyggelig aften i landsbyens tegn.

Kirsten Rathmann

Oldermand i Solrød Landsbylaug

  Praktiske detaljer

Deltagelse er åbent for alle medlemmer af Solrød Landsbylaug.

Kontingent på 100 kr. pr. husstand kan indbetales via netbank på kontonr. 2343-6893924459 eller MobilePay 2563 8304 (Skatmester Connie Leth)

Bemærk at tilmelding er påkrævet i år på grund af coronarestriktioner.

Deadline for tilmelding: 4. november 2020.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Oldermandens beretning
  3. Regnskab 2020
  4. Budget 2021
  5. Indkomne forslag
  6. Valg
  7. Eventuelt

Regnskab og budget

Hent regnskab og budget for Solrød Landsbylaug

Vedtægter

Hent vedtægter for Solrød Landsbylaug

 

Er du ikke længere interesseret i emails fra Solrød Landsbylaug?. Venligst klik her for at afmelde nyhedsbrevet.