Trafik


Som det er alle bekendt, er der i Solrød Landsby mange problemer med gennemkørende trafik.

Alle hverdage er der morgen og eftermiddag lange bilkøer igennem byen langs Yderholmvej, Solrød Byvej og Nordmarksvej. På andre tidspunkter bliver der kørt alt for stærkt.

Trafikproblemerne er blevet debatteret på mange møder i Solrød Landsby og på møder, hvor alle landsbylaugene i Solrød har været til stede. Der blev i efteråret 2005 holdt et møde på Solrød Rådhus, hvor repræsentanter fra landsbyerne holdt møde med Jørgen Atzen fra Teknisk Administration og Jørn Veisig fra Vej og Park. Indtil nu har alle disse møder ikke medført større initiativer i retning af løsning af problemerne.

I Sydkysten d. 26.4.06 kunne vi imidlertid læse, at der nu er afsat penge til “Skolesikring og vejbump”:

Der er i budgettet (for 2006?) afsat penge til skolevejsregulering samt til vejbump i Karlstrup Landsby. Derudover er der penge til etablering af hastighedsbegrænsning på Nordmarksvej.

Citat fra Sydkysten: “Administrationen har endvidere peget på en række projekter, der trænger sig på, men godt kan vente til næste år. Det drejer sig om fartdæmpende foranstaltninger på Solrød Byvej ved Køge Bugt Privatskole, hævet krydsflade i krydset ved Solrød Byvej og Den Lille Gade, punktvise hastighedsdæmpende foranstaltninger gennem Solrød By…….”

Det er godt at kunne konstatere, at der er fokus på trafikproblemerne langs Solrød Byvej. Laugsstyrelsen vil tage kontakt til Teknisk Administration i et forsøg på at få indflydelse på udarbejdelsen af forslag til fartdæmpende foranstaltninger.