Solrød


Ekstraordinær generalforsamling 15. februar 2016

  Solrød Landsbylaug indkalder til ekstraordinær generalforsamling Mandag d. 15. februar 2016 kl. 19.30 Solrød Forsamlingshus   Dagsorden: 1.     Oldermanden byder velkommen – valg af dirigent 2.    Genoptagelse af pkt. 5 (indkomne forslag) fra den ordinære general-forsamling: Et projekt til […]


Indkaldelse til generalforsamling 21. november 2011

Generalforsamling i Solrød Landsbylaug Mandag d. 21. november 2011 kl. 19.30 Solrød Forsamlingshus   Dagsorden:   1.     Valg af dirigent. 2.    Oldermandens beretning. 3.    Skatmesteren aflægger regnskab for 2011. 4.    Forelæggelse af budget for 2012 samt fastsættelse af kontingent for […]