Sommerfest den 18. august 2012


Lørdag d. 18. august 2012 vil vi forsøge os med en sommergrillfest. Vi mødes på
fællesarealet på Yderholmvej kl. 15.00 til fælles leg for børn og voksne. Senere grilles
medbragt kød og pølser. Alle festdeltagere medbringer selv mad og drikke til eget forbrug.
Landsbylauget sørger for grill, telt, borde/stole og evt. musik mm. Mere om festen lige efter sommerferien.