Solrød Landsbylaug Sidste nyt – marts 2018


Orientering til beboere i Solrød Landsby fra Landsbylauget:

– Fastelavn i Solrød Forsamlingshus
– Projekt Byfornyelse
– Aktivitetsplaner
– Hjemmeside
– Kontingent

Fastelavn
Louise og Jakob arrangerede fastelavn med tøndeslagning, kattedronning og –konge og ikke mindst vinterhygge i forsamlingshuset i februar. Over 50 deltog og vi håber at kunne gentage arrangementet næste år.

Projekt Byfornyelse
Bylaugets projektgruppe arbejder på at skabe substans i dialogen med kommunen. Da kommunevalget er overstået, synes der ro på til at komme videre.
Ved et møde den 9. februar fik medlemmer af projektgruppen mulighed for at drøfte udfordringerne for den gennemkørende morgentrafik med repræsentanter for Køge Bugt Privatskole, Solrød Forsamlingshus samt Møllebjerg grundejerforening.
Der er aftalt et møde med deltagelse af borgmester Niels Hörup samt højerestående embedsmænd fra kommunen den 16. april 2018. På mødet får projektgruppen/ landsbylauget mulighed for at fremlægge visioner og konkrete idéer til sanering af forholdene for trafikken gennem landsbyen samt til forskønnelse af landsbyen.

Aktivitetsplaner
Bylauget arbejder på disse arrangementer:
– Loppemarked på kirkepladsen, søndage 6. maj, 12. august og 9. september
– Fællesspisning i Solrød Forsamlingshus – der arbejdes på sagen
– Arbejdsdag/forårskomsammen på Materielgården – er under planlægning
– Sankt Hans, lørdag den 23. juni
– Høstgudstjeneste med efterfølgende høstgilde, søndag den 16. september
– Generalforsamling i forsamlingshuset, mandag den 5. november kl. 19.00
– Julestue, juletræstænding og jul i kirken, søndag den 2. december
Bylauget hører gerne fra beboere, der har lyst til at deltage i gennemførelse af disse arrangementer eller har forslag og ideer til andre ting, vi kan mødes om i landsbyen.

Hjemmeside
Vi forsøger at følge med i, hvad der sker i landsbyen og orienterer om det på hjemmesiden. Her lægges også nyt ud om ovenstående aktiviteter.
På hjemmesiden søger vi også at opdatere på, hvordan det går med projekter i byen. Kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Kontingent
Laugstyrelsen opfordrer til betaling af kontingentet på 100 kr. pr. år for husstanden. Indbetaling kan ske på foreningens konto, reg.nr. 2343 konto 6893 924 459. Det kan også ske via MobilePay til bylaugets skatmester Connie Leth på 25 63 83 04.

Venlig hilsen
Solrød Landsbylaug