Solrød Landsbylaug generalforsamling 2017, dagsorden


Solrød d. 14. oktober 2017

Mandag d. 6. november 2017 kl. 19.00 i Solrød Forsamlingshus

Generalforsamlingsdagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Oldermandens beretning.
3. Skatmesteren aflægger regnskab for 2017.
4. Forelæggelse af budget for 2018 samt fastsættelse af kontingent for 2018. Kontingent er pt 100,- kr. pr. husstand pr. år.
5. Indkomne forslag:
– Bestyrelsen foreslår en ændring af landsbylaugets vedtægter. Se forslag til ændringer herunder (link).
Baggrunden for ændringsforslaget er ønsket om at præcisere, hvem der tegner landsbylauget.
Forslaget indeholder desuden diverse redaktionelle ændringer.
6. Valg iht. Vedtægterne.
På valg i ulige år:
– Oldermand samt 1 bymand
– Oldermand Kirsten Rathmann er villig til genvalg
– Bymand Jan Hansen ønsker ikke genvalg
Hvert år: Valg af 2 stedfortrædere samt valg af revisorer.
7. Eventuelt
– Orientering om og status på, hvor langt vi er nået med projekt »Solrød Landsby – Udvikling på vej«.
Vi kommer ind på de tre hovedtemaer i projektet: Mødesteder, Landsbyidentitet samt Trafikforhold i landsbyen.
– Orientering om og status på samarbejde med kommunen om de nye flygtningeboliger på materielpladsen og med frivillig-gruppen, som driver byttecentral og cykelværksted.

Vi glæder os til at se jer til generalforsamlingen, hvor vi vil byde på kaffe samt øl og vand – på gensyn!

v/oldermand Kirsten Rathmann, Solrød Byvej 19, Solrød Strand

Link til vedtægter og regnskaber
Vedtægter med ændringer
Vedtægter 7. november 2017
Regnskab 2016-2017
Budget 2017-2018

Husstandsomdelt udgave af indkaldelse generalforsamling 2017