Solrød Landsby – seneste nyt Oktober 2016


Solrød Landsby – seneste nyt

Oktober 2016

g-s-l

Projektgruppen

Generalforsamling

Initiativgrupper

Landsbyernes fællesmøde

Medlem af landsbylauget

Hjemmeside

Bestyrelsen

1.

2016 har indtil videre været et godt og aktivt år. Vi har formået at få igangsat en god og konstruktiv dialog om landsbyens fremtid landsbybeboerne imellem samt haft held til at sætte Solrød Landsby på dagsordenen i såvel lokalpresse som hos politike-re og medarbejdere på rådhuset.

”Projektgruppen til forskønnelse af Solrød Landsby” fik i forbindelse med idételt og workshop i slutningen af juni i år pressens bevågenhed overfor byfornyelsesprojek-tet. Især trafiksituationen i landsbyen har fået megen presseomtale. Ved et møde med Grønt Råd, hvor repræsentanter fra forskellige interesseorganisationer og politiske partier var til stede, fik vi lejlighed til at præsentere en god del af de idéer, som fremkom ved workshoppen.

2.

Solrød Landsbylaug holder den årlige ordinære generalforsamling mandag d. 7. november 2016 kl. 19.00 i Solrød Forsamlingshus.

Dagsorden samt bilag til generalforsamlingen kan ses her

Umiddelbart efter generalforsamlingen vil projektgruppen til forskønnelse af Solrød Landsby orientere om gruppens arbejde samt præsentere resultatet af arbejdet.

Arbejdet har bl.a. mundet ud i et Idé- og inspirationskatalog, som er udarbejdet i samarbejde med firmaet DenkBar. Vi er pt. ved at lægge sidste hånd på kataloget, og vi håber at kunne præsentere det færdige resultat på generalforsamlingen.

Vi opfordrer jer til at deltage i generalforsamlingen for dels at høre om de nyeste initiativer dels at gøre jeres indflydelse gældende i forbindelse med de spændende udfordringer, som landsbyen står overfor.

For at videreføre landsbyens traditioner og for at fordele indsatsen i forbindelse med de årlige arrangementer, foreslår Landsbylaugets bestyrelse, at der nedsættes et antal initiativgrupper, som hvert år arrangerer f.eks. fastelavnsfest, Skt. Hans bål, høstfest, tænding af lysene på juletræet mm.

4.

Onsdag d. 2. november holder vi det årlige fællesmøde, hvor de seks landsbyer i kommunen får lejlighed til at fortælle om det, der rører sig i landsbyerne.

For Solrød Landsbys vedkommende vil det bl.a. dreje sig om byfornyelsesprojektet (trafik, mødesteder og landsbyidentitet).

Kommunens seks landsbyer er: Solrød, Jersie, Karlstrup, Gl. Havdrup, Naurbjerg og Kirke Skensved.

5.

Hvis du endnu ikke har betalt til landsbylauget, kan det nås endnu.

Du gør sådan her via netbank:

Indbetal 100 kr. pr. år på konto: Reg. nr. 3349 – kontonr. 2270005465

Skriv dit navn og din adresse i meddelelsesfeltet.

…..så er du og din husstand medlemmer af Solrød Landsbylaug – velkommen!

Som tidligere gør vi opmærksom vores hjemmeside, som nu er udkommet i en ny og mere overskuelig udgave. Vi forsøger at følge med i, hvad der sker i landsbyen. Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har viden om nye tiltag, der kunne have interesse for os alle.

7.

Efter den ordinære generalforsamling i november 2015 år ser landsbylaugets bestyrelse sådan ud:

Oldermand: Mette Kisling, Solrød Byvej 27, 5614 1230,

mette@kisling.nu

Skatmester: Helle Kure, Gyldenløves Kvarter 20, 6177 9720,

hellemkure@gmail.com

Skriver: Kirsten Rathmann, Solrød Byvej 19, 5614 4487,

kratsolrod@gmail.com

Bymand: Jan Hansen, Yderholmvej 8, 2891 2413,

jan.hansen@hotmail.dk

Bymand: Ole Jensen, Solrød Byvej 38B, 5614 7573,

ole@grubbejensen.dk

Bymand: Christian Andersen, Toftevænget 6, 2674 0098,

hojbjerreandersen@gmail.com

Suppleant: Flemming Berling, Ålykkevej 5, 2070 1018,

fberling676@gmail.com

Suppleant: Jakob Weiss Nielsen, Den Lille Gade 20B, 2795 3003

gasbutikken@gmail.com

Venlig hilsen

Kirsten Rathmann

Skriverkarl i Landsbylauget

Nyt fra landsbyen oktober 2016