Solrød Landsby – Sankt Hans 2019


Solrød Landsbylaug har i mange år haft tradition for at tænde bål til Sankt Hans

– og sende heksen ad Bloksbjerg til.

Efter sidste års aflysning, vil vi i år holde liv i den gamle tradition.

Kl. 20.30 mødes vi ved kirken, hvor faklerne tændes. I procession går vi til bålpladsen

ved Annekskirkegården, hvor bålet og heksen venter.

Når bålet er tændt, vil vi synge Midsommervisen i den skønne sommeraften.

Så er det ellers tid til lidt landsbyhygge med øl og vand, mens bålet brænder ud.

Vi håber på en god aften med godt vejr og god stemning.

Vel mødt!

BEMÆRK venligst !

For ikke at give fugle og smådyr mulighed for at ”indtage” Sankt Hans bålet og sætte bo dér,

vil vi henstille til, at man venter med at lægge grenaffald på bålet til

ugen før Sankt Hans – dvs. 15. eller 16. juni.