Protest mod nybygningsløsningen


Initiativ fra Solrød Strands Grundejerforening vedr. etableringen af en ny jernbanelinie langs med Køge Bugt-motorvejen.

Køge Bugt området protesterer mod Nybygningsløsningen. Fra Solrød i syd til Hvidovre i nord vender kommunerne sig mod forslaget om at bygge en ny jernbane langs motorvejen, en jernbane som ingen i dette område kan bruge. En række grundejerforeninger langs bugten, støtter med dette temanummer protesten, hvilket betyder, at mere end 30.000 indbyggere tilslutter sig protesten.

Med ovenstående ordlyd, som er hentet fra det hæfte, som vi alle har fået ind gennem brevsprækken for nyligt, tager Solrød Strands Grundejerforening initiativ til en omfattende protest mod opførelsen af jernbanen. Som det fremgår af hæftet er der også en hel række landsbylaug og beboerforeninger, der tager afstand fra nybygningsløsningen – herunder også Solrød Landsbylaug