Nye boliger på Nidogård


Kære Landsbybeboer,
Landsbylauget har modtaget denne mail fra Solrød kommune vedr. nye boliger på Nidogård.
Mailen indeholder et oplæg til offentlig høring om boligerne med frist for indsendelse af idéer og bemærkninger den 11. april i år.
Har du nogle idéer eller bemærkninger til projektet? Vi vil gerne høre din mening. Skriv en kommentar eller send os en mail.
Se mere herunder.
De bedste hilsner
Solrød Landsbylaug