Indkaldelse til generalforsamling den 26. november 2009


Generalforsamling i Solrød Landsbylaug

Mød Hans Odder fra Solrød Strands Grundejerforening

Torsdag d. 26. november 2009 kl. 19.00

Solrød Forsamlingshus

Program for aftenen:

 

Kl. 19.00    Generalforsamling i Solrød Landsbylaug

1.       Valg af dirigent.

2.     Oldermandens beretning.

3.     Skatmesteren aflægger regnskab.

4.     Forelæggelse af budget for 2010 samt fastsættelse af kontingent for 2010.

5.     Indkomne forslag (Iht. Vedtægterne skal forslag være Landsbylaugets bestyrelse i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen).

6.     På valg iht. vedtægterne: Oldermand Mette Kisling – genopstiller.

7.  På valg iht. vedtægterne: Bymand Sami Mali – genopstiller ikke.

8.     På valg iht. vedtægterne: Stedfortræder for bymand

Susanne Hangaard – genopstiller ikke

Christina Andersen – genopstiller ikke

9.     Valg iht. vedtægterne: Revisor Ole Rathmann – genopstiller

Revisor Connie Leth

10.  Eventuelt

 

Kl. 19.45    Hans Odder fra Solrød Strands Grundejerforening vil tale om den nye jernbane, og om hvad vi fremadrettet i samarbejder med andre i kommunen kan gøre for at få iværksat miljømæssige foranstaltninger. Hans har også en finger med i spillet omkring anlæggelsen af en Idrætshal i Solrød landsby.

 

På gensyn til generalforsamlingen, hvor Landsbylauget byder på kaffe og kage.

Solrød Landsbylaug

v/ Oldermand Mette Kisling, Solrød Byvej 27, 2680 Solrød Strand

Vedtægter for Solrød Landsbylaug kan ses på www. Solrodlandsby.dk

Bilag:

Side 2 resultatopgørelse, Side 3 driftsbudget