Indkaldelse til generalforsamling 21. november 2011


Solrod Landsby i gron tekst

Generalforsamling i Solrød Landsbylaug

Mandag d. 21. november 2011 kl. 19.30

Solrød Forsamlingshus

 

Dagsorden:

 

1.     Valg af dirigent.

2.    Oldermandens beretning.

3.    Skatmesteren aflægger regnskab for 2011.

4.    Forelæggelse af budget for 2012 samt fastsættelse af kontingent for 2012.

5.    Indkomne forslag

6.    Valg iht. vedtægterne

På valg i ulige år:     – Oldermand Mette Kisling

– 1-2 bymænd/kvinder:

Ruth Banks – ønsker ikke genvalg

Valg hvert år:

– Valg af 2 stedfortrædere

Valg af 2 revisorer (Connie Leth, Ole Rathmann)

8.    Eventuelt

Bilag:

Side 2 Driftsbudget