Gør Solrød smukkere


Tilskud til forskønnelse af grønne områder, legepladser og fællesarealer i Solrød Kommune

Solrød Byråd vedtog i marts i år at afsætte midler til forskønnelse af kommunens grønne arealer. Der blev oprettet en pulje – ca. 400.000,- kr. pr. år – til formålet. Midler fra puljen kan søges af bl.a. landsbylaug og grundejerforeninger.

Hvorfor ikke finde ud af, om der er interesse for at gøre grønne områder i Solrød Landsby smukkere?

Solrød Landsbylaug v/Charlotte Würtz og Kirsten Rathmann inviterer alle interesserede til en uforpligtende snak om idéer og muligheder for at skabe et projekt, som vi kan søge midler fra kommunens pulje til. Vi drikker en kop kaffe – eller to – sammen tirsdag d. 18. september kl. 19.30 hos Kirsten, Solrød Byvej 19.

Lidt mere om puljen:
Ansøgningsfristen er 1. december med tildeling af beløb i februar.

Puljen yder et maksimalt tilskud på op til 80% af et projekt. Resten af beløbet kan enten være selvfinansieret eller udgøres af frivillig arbejdskraft. Puljen kan søges til et projekt, der kan skabe et markant og synligt løft i det grønne område.

Beskrivelsen af projektet skal give et klart billede af formål og indhold af projektet. Beskrivelsen behøver ikke at være detaljeret i alle konkrete elementer, men den skal indeholde et overblik over økonomien i det.

Læs mere her – Forskønnelsespulje i Solrød kommune

Mange hilsner

På landsbylauget vegne, Charlotte og Kirsten