Ekstraordinær generalforsamling 15. februar 2016


 Solrod Landsby i gron tekst

Solrød Landsbylaug indkalder til ekstraordinær generalforsamling

Mandag d. 15. februar 2016 kl. 19.30

Solrød Forsamlingshus

 

Dagsorden:

1.     Oldermanden byder velkommen – valg af dirigent

2.    Genoptagelse af pkt. 5 (indkomne forslag) fra den ordinære general-forsamling: Et projekt til genopretning og forskønnelse af Solrød Landsby.

Forslaget blev indsendt af Palle Steenholdt, Solrød Byvej 51 og Lars Schou, Solrød Byvej 36.

Bilag: Bilag til ekstraordinær generalforsamling 150216 _1_

Palle Steenholdt og Lars Schou præsenterer forslaget, som i sin oprindelige form indeholder en ansøgning om, at der afsættes 35.000,- kr. til udarbejdelse af et ”Prospekt for genopretning og forskønnelse af Solrød Landsby”.

Jens Bang Liebst fra Solrød Strands Grundejerforening er inviteret til at deltage i denne del af generalforsamlingen. Jens Bang Liebst har erfaring med udarbejdelse af projektforslag.

Forslaget drøftes, hvorefter der tages stilling til forslaget.

Det skal nævnes, at en evt. afstemning ved generalforsamlingen afgøres med simpelt stemmeflertal, og at kontingentbetaling i indeværende periode er en forudsætning for stemmeret på generalforsamlingen – dette i henhold til landsbylaugets vedtægter.

3.    Eventuelt

 

Vi glæder os til at se jer til generalforsamlingen, hvor vi vil byde på kaffe og kage samt øl og vand – på gensyn!

Solrød Landsbylaug

v/ Oldermand Mette Kisling, Solrød Byvej 27, 2680 Solrød Strand