Dagsorden generalforsamling mandag den 19. november 2012


Mandag d. 19. november 2012 kl. 19.30

Solrød Forsamlingshus

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Oldermandens beretning.

3. Skatmesteren aflægger regnskab for 2012.

4. Forelæggelse af budget for 2013 samt fastsættelse af kontingent for 2013.
Laugstyrelsen foreslår, at kontingentet ændres fra 50,- kr. til 100,- kr. pr.år.

5. Indkomne forslag. Laugstyrelsen foreslår ændring af §4:
Oktober ændres til november

6. Valg iht. vedtægternePå valg i lige år:Valg hvert år:- Skatmester Helle Kure
– Skriverkarl Kirsten Rathmann
– 1-2 bymænd/kvinder:Niels Jørgensen – ønsker ikke genvalg
Valg af 2 stedfortrædere (Susanne Hangaard og Søren Vergo)
Valg af 2 revisorer (Connie Leth, Ole Rathmann)

7. Eventuelt

Modtag landsbylaugets nyhedsbreve – send en mail til kirstennrathmann@gmail.com

Giv os besked, hvis du har ændret din mailadresse

Solrød Landsbylaug

v/ Oldermand Mette Kisling, Solrød Byvej 27, 2680 Solrød Strand

Regnskab, budgetforsalg, vedtægter mm. for Solrød Landsbylaug vil kunne ses på

www. solrodlandsby.dk

Bilag:

Side 2 resultatsopgørelse, side 3 Noter til resultatsopgørelse, side 4 driftsbudget