Bystævne 2021


Solrød Landsbylaug inviterer hermed til bystævne (generalforsamling)

Onsdag d. 10. november Kl. 19.00
hos Café Mormor i Solrød Forsamlingshus

Årets Bystævne (generalforsamling) afholdes onsdag 10. november kl. 19 hos Café Mormor i Solrød Forsamlingshus. Kom forbi til kaffe og kage og hør mere om årets gang i landsbyen og arbejdet med den nye Helhedsplan for Solrød Landsby.

Se den fulde dagsorden.

I sin beretning vil Oldermanden fortælle om de forskellige begivenheder og initiativer, der har været i spil i Solrød Landsby det seneste år. Skatmesteren vil fremlægge regnskab og budget, og forsamlingen vælger medlemmer til landsbylaugets ledelse. Vi vil desuden behandle evt. forslag, som er indsendt til os fra landsbyens beboere.

Hvis du har emner, du ønsker behandlet på Bystævnet, kan du sende dem til Oldermand Kirsten Rathmann senest 27. oktober.

*) Se forslag til ændring af vedtægter for Solrød Landsbylaug.
… fremsat af Kirsten Rathmann på vegne af bestyrelsen.

Efter afviklingen af det egentlige bystævne vil vi give mulighed for en orientering om og en drøftelse af de fremtidige planer for landsbyen – herunder naturligvis de planer, som Solrød Kommune og andre har for vores landsby.

Det er jo tidligere blevet besluttet, at der skal laves en helhedsplan for landsbyen. Arbejdet med helhedsplanen har været i gang i mange måneder, og inden længe lægges der sidste hånd på det oplæg, som med byrådsvedtagelse snart sendes ud til debat blandt os. På bystævnet kan man høre om planerne samt få mulighed for at drøfte vores initiativer i forhold til planerne.

Vi glæder os til at se jer til bystævnet!

Mange hilsner og på gensyn,

Solrød Landsbylaug

v/Oldermand Kirsten Rathmann, Solrød Byvej 19, Solrød Strand

  Praktiske detaljer

Deltagelse er åbent for alle medlemmer af Solrød Landsbylaug.

Da kontingentbetaling er en forudsætning for, at du kan stemme på bystævnet, kan du melde dig ind nu ved at betale 100,- kr. via netbank på kontonr. 2343-6893924459 eller på MobilePay 2563 8304 (Connie Leth). Skriv navn og mailadresse i beskedfeltet.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Oldermandens beretning
  3. Regnskab 2021
  4. Budget 2022
  5. Indkomne forslag *)
  6. Valg
  7. Eventuelt

Regnskab og budget

Se Regnskab 2021 og budget2022
for Solrød Landsbylaug.

Vedtægter

Hent vedtægter for Solrød Landsbylaug