Bredbånd i Landsbyen?


 

 

I forbindelse med det velbesøgte ekstraordinære bystævne mandag 22. marts 2004 havde vi fået Dansk Bredbånd A/S til at komme for at fortælle om mulighederne for at installere ægte bredbånd i Solrød Landsby.

Der blev fortalt om de muligheder en bredbåndsforbindelse giver, såsom 10 Mbit forbindelse til internettet for både up- og download, kabel-TV adgang og telefon gennem en og samme lille stikdåse.

Prisen for det vil være kr. 395,- pr. måned, indeholdende fri brug af internettet samt telefonabonnement. Engangsudgiften til etablering blev der vævet lidt mere omkring, idet den meget kommer til at afhænge af de fysiske forhold og eventuelle samarbejdsaftaler med SEAS omkring nedlægning af fibre, men burde kunne ende i området 8.000 – 16.000 kr.

En forudsætning for at komme i gang med installation af bredbånd i landsbyen er, at der er en rimelig tilslutning til det, defineret ved at som minimum skal omkring halvdelen af husstandene vælge at tilslutte sig fra start.Landsbylauget og Dansk Bredbånd arbejder efter den store interesse på mødet videre med sagen.

Interesserede kan finde flere oplysninger om mulighederne med bredbånd på Dansk Bredbånds hjemmeside.

 

´