Bord-bænksæt Solrød Landsby 2010


Bord-bænksæt Solrød Landsby 2010

Bord-bænksæt Solrød Landsby 2010

Solrød Landsbylaug har opstillet 3 borde med tilhørende bænke på fællesarealet ved Yderholmvej (se kortskitse – matrikel 75).

Fællesarealet kan nu bruges på en ny måde. Vi kan mødes ved borde/bænkene og nyde en stille frokost, mens børnene leger i det grønne.

Landsbylauget har mange idéer til, hvordan det grønne areal kan udnyttes fremover f.eks. kunne der opstilles fodboldmål til megen glæde for de boldglade og anlægges en petanquebane til fornøjelse for de lidt mere sindige.

 

Billederne er fra landsbylaugets opsætning af borde/bænkene: