Åbent hus om revision af lokalplan for Solrød Landsby


Åbent hus

Invitation til dialog om revision af lokalplan for Solrød Landsby

Solrød Kommune er i gang med at revidere lokalplan 391.10 for Solrød Landsby. Her ønsker Solrød Kommune en dialog med borgerne i Solrød Landsby om landsbyens fremtidige rammer og udvikling.

Derfor inviterer Solrød Kommune til åbent hus med fokus på den kommende lokalplans indhold ift. bebyggelsen, herunder ombygninger, tilbygninger, småbygninger o.l. i Solrød Landsby. Mødet afholdes onsdag den 12. juni 2024 kl. 18.30 i Solrød Forsamlingshus.

Aftenen vil starte med en kort præsentation af de overordnede ændringer, og herefter udstilles de konkrete ændringsforslag på en række plakater, hvor I har mulighed for at komme med inputs og bemærkninger – eller tage en snak med os om lokalplanen og processen.

Tilmelding

For tilmelding skal du sende en mail til Center for By og Bæredygtighed på cbb@solrod.dk senest den 3. juni 2024. I emnefeltet skriver du ’Tilmelding til Åbent hus i Solrød Landsby’. Af praktiske årsager, skal du skrive hvor mange personer i kommer.

Hvad sker der efter arrangementet?

De indkomne inputs og bemærkninger fra mødet vil blive taget med videre i arbejdet af en ny lokalplan for Solrød Landsby.

Hvad er en lokalplan?

En lokalplan fastlægger de fremtidige forhold inden for et afgrænset fysisk område. Lokalplanen indeholder bl.a. bestemmelser om, hvordan et område må anvendes, hvordan der kan bygges nye bygninger og om bygninger må nedrives eller ombygges. Du kan læse mere om hvad en lokalplan er her: https://lokalplaner.solrod.dk/hvad-er-en-lokalplan/

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte byplanlægger Nathali Yonai Larsson i Solrød Kommune på cbb@solrod.dk eller på tlf. 5618 2314 i rådhusets åbningstid, hvis du har spørgsmål til arrangementet eller processen i øvrigt.

Lokalplanen omhandler de med rødt markerede områder på kortet: