Månadsarkiv: oktober 2016


Regnskab – resultatopgørelse, noter 2015/2016 og budget for 2016/2017

Resultatopgørelsen for 1.10.2015 – 30.09.2016 30.09.2016 Indtægter: Kontigenter: 35 husstande @ 100,00 3.500,00 Renteindtægter på driftskonto i Danske Bank: 0,00 Formidling af materiale til ejendomsmæglere: 0,00 Indtægter i alt: 3.500,00 Udgifter: Gebyr 261,00 Generalforsamling 0,00 Omdeling af materiale i landsbyen: […]


Solrød Landsbylaug efterlyser interesserede beboere

  Gør en forskel for din landsby Meld dig under fanerne……   Solrød Landsbylaug efterlyser interesserede beboere   Solrød Landsbylaug holder snart generalforsamling – mandag d. 7.11.16. kl. 19.00 i Solrød Forsamlingshus. Mød op og gør din indflydelse gældende og […]


Dagsorden generalforsamling Solrød Landsbylaug 2016

Solrød Landsbylaug holder generalforsamling Hør om byfornyelsesprojektet Mandag d. 7. november 2016 kl. 19.00 Solrød Forsamlingshus    Generalforsamlingsdagsorden: Valg af dirigent. Oldermandens beretning. Skatmesteren aflægger regnskab for 2016. Forelæggelse af budget for 2017 samt fastsættelse af kontingent for 2017. Kontingent […]


Solrød Landsbylaug holder generalforsamling

Solrød Landsbylaug holder generalforsamling  Hør om byfornyelsesprojektet Mandag d. 7. november 2016 kl. 19.00 Solrød Forsamlingshus   Dagsorden til årets ordinære generalforsamling samt regnskab for 2016 mm vil kunne ses her på landsbylaugets hjemmeside www.solrodlandsby.dk Umiddelbart efter generalforsamlingen vil projektgruppen […]